Oferta

Oferuję:
 • psychoterapię indywidualną oraz par
 • wsparcie i pomoc psychologiczną osób dorosłych oraz młodzieży
 • konsultacje psychologiczne 
 • poradnictwo psychologiczne
 • interwencję kryzysową
 • diagnozę psychologiczną/neuropsychologiczną
 • wizytę domową
Zakres:
 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • fobie
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia osobowości
 • kryzys życiowy
 • żałoba
 • relacje interpersonalne
 • niska samoocena
 • rozwój uważności
 • poprawa jakości życia